Grondwerk

Alle voorkomende grondwerken kunt u door ons laten uitvoeren. Met onze kleinste minigraver (78 cm breed) kunnen we door een standaard (poort)deur bij u in de tuin of zelfs binnen in huis komen.

Veel voorkomende grondwerken zijn o.a.:

  • Graafwerk voor kabels en leidingen;
  • Aanleg bouwplaats;
  • Ontgraven funderingen bij ver- en nieuwbouw;
  • Grondwerk uitvoeren bij aanleg of renovatie van de tuin;
  • Verwijderen van struiken, bomen en boomstronken;
  • Grondwerk uitvoeren ten behoeve van bestrating en verharding;
  • Aanleg van riolering en hemelwaterafvoer;
  • Aanleg van drainagesystemen;
  • Plaatsen en aansluiten van kolken en putten.

vanschaik_grondwerk_01

vanschaik_grondwerk_02

vanschaik_grondwerk_03